Lynen Industrial Carpentry nv is een bedrijf waarin duurzaam ondernemen centraal staat.

In 2006 behaalde onze onderneming het FSC- en PEFC-certificaat.


 
Lynen Industrial Carpentry nv biedt een uitgebreid gamma gecertificeerde houtproducten aan. FSC- en PEFC- gecertificeerde producten zijn afkomstig uit goed beheerde bossen. Wij verbinden ons er toe hout, gewonnen uit duurzaam beheerde bossen, in te voeren, te verwerken en te verkopen volgens de FSC- en PEFC- chain-of-custody- standaarden. Wij verklaren dat we alle FSC- en PEFC -waarden naleven en niet direct of indirect betrokken zijn bij de volgende activiteiten:
 
 
  • Illegale houtkap of handel in illegale hout- of bosproducten.
  • Schending van traditionele rechten en mensenrechten bij bosbouwactiviteiten.
  • Vernietiging van 'high conservation values' bij bosbouwactiviteiten.
  • Significante omzetting ('conversie') van bossen in plantages of ander landgebruik.
  • Introductie van genetische gemodificeerde organismen ('GMO'S') in bosbouwactiviteiten.
 
  Samen met de interne preventie-adviseur en de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, zorgen we dat alle vereisten op vlak van gezondheid, veiligheid en sociale wetgeving strikt nageleefd worden. Bovendien streven we naar continue verbeteringen op de werkvloer.  
  Elk jaar controleert een onafhankelijk certificatie- organisme of de onderneming voldoet aan de vereisten van de controleketen (Chain of Custody). Op deze manier geven we de klanten de garantie dat het aangekochte product afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en alle milieu-, veiligheids-, gezondheids-, sociale en economische voorwaarden tijdens het productieproces nageleefd worden.